Algemene voorwaarden.
Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63191814 en u kunt ze hier downloaden.

Wij leveren aan de professionals en deze webshop is voor bedrijven bedoeld. Mocht er iets zijn, bel of mail ons dan via het contactformulier en wij zullen zo goed mogelijk, naar redelijkheid en billijkheid proberen te helpen om een oplossing te vinden.